Від сьогодні в Україні починає діяти закон про штрафи за відсутність маски: подробиці

Відповідний Закон України № 1000-IX оприлюднено в газеті “Голос України”.

Зокрема Верховна Рада України постановляє: 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1) статтю 443 доповнити частиною другою такого змісту: «Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

2) частину першу статті 219 після слів «про адміністративні правопорушення, передбачені» доповнити словами та цифрами «частиною другою статті 443»;

3) у статті 221 слово і цифри «статтями 441, 443» замінити словами і цифрами «статтею 441, частиною першою статті 443, статтями»;

4) частину першу статті 222 після цифр «44» доповнити словами і цифрами «частина друга статті 443»;

5) у статті 236: частину першу після слів і цифр «частиною п’ятою статті 41» доповнити словами і цифрами «частиною другою статті 443»; у пункті 2 частини другої слово і цифри «статтями 42» замінити словами і цифрами «статтею 42, частиною другою статті 443, статтями»;

6) у пункті 1 частини першої статті 255: в абзаці другому слово і цифри «статті 441, 443» замінити словами і цифрами «стаття 441, частина перша статті 443, статті»; в абзаці «органів охорони здоров’я (статті 443, 45, 46, 462, стаття 183 — щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги)» слово і цифри «статті 443» замінити словами і цифрами «частина перша статті 443, статті»; в абзаці «органів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 421, 422, 443, 18822)» цифри «443» замінити словами і цифрами «частина перша статті 443, стаття». 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Нагадаємо, що за відсутність маски у транспорті штрафуватимуть прямо на місці.