Реформа місцевого самоврядування змінить систему управління в області

ГромадыЗ прийняттям Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад» та розроблення Методики формування спроможних територіальних  громад, затвердженої Урядом, держава робить важливі кроки для реалізації реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Це не перша спроба реформувати самоврядування. У 205-206 роках така спроба носила назву “адміністративно-територіальної реформи”. Україна не тільки запізнилася з початком проведення реформи, але й далеко відстала в цьому питання від усіх країн Європи. Наші нинішні громади не здатнізабезпечитинаселенняналежнимипослугами, вони не розвиваються і без об’єднанняїхдовколацентрівекономічноїактивностітакітериторіальнігромади не матимутьперспективиподальшогорозвитку.

Основним фактором спроможностітериторіальних громад є їхздатністьзабезпечуватиналежнийрівеньнаданняпослуг, зокрема у сферіосвіти, культури, охорониздоров’я, соціальногозахисту, житлово-комунальногогосподарства з урахуваннямкадровихресурсів, фінансовогозабезпечення та розвиткуінфраструктуривідповідноїадміністративно-територіальноїодиниці.

Першим і важливим кроком проведення реформи стало  створення Перспективного плану формування територій громад Тернопільської області, який окресливсоціально-економічнуобґрунтованістьзапропонованогоформуваннякожноїновоїгромадиобласті. Тобто набазовому рівнімаютьсформуватисятакігромади, якіздатністворюватикомфортнесередовище для громадян, ане для сільськогочиміськогоголови. Для вирішення цього завдання громадиповинніматипотенціал для розвитку, відкритість і привабливість для інвестора.

Зараз деякі політики заявлять, що післясхвалення Перспективного плану обласною радою та затвердження Кабінетом Міністрів України змінити його буде неможливо.Формування Перспективного плану і йогозатвердження не призводить до автоматичного об’єднання громад – цетількипроектна модель ефективноїтериторіальноїорганізаціїмісцевогосамоврядування на базовому рівні. А реалізуватийогоможливолише з безпосередньоїучастівідповіднихтериторіальних громад. Відтак, ні обласніадміністрація і рада, як і Уряд не наділені законом повноваженнямиприйматирішення про об’єднання. Про цеповинні знати всі і не звертатиувагу на тих, хтодезінформуєчисвідомопровокуєзрив реформ.

Який би мав бути результат реформи? Перш за все, це усвідомлення кожною територіальною громадою, що укрупнившись, об’єднавшись з іншими громадами в одну спроможну, вони всі разом стаютьсильнішими у фінансовому, соціально-економічномуплані. До того ж, беруть на себе повнувідповідальність за розвитоксвоєїтериторії. А отжеоб’єднання, наділеннянеобхіднимиповноваженнями, ресурсами для реалізаціїцихповноважень - є першим кроком до вирішеннябагатьох проблем кожного села, селища, міста.