Підвищення престижу праці — назріла необхідність

Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок

Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок

Заробітна плата – це основне (і часто єдине) джерело доходів найманих працівників. Тому головним завданням соціальних партнерів (влади, профспілок, роботодавців) є досягнення такого рівня оплати праці, який би забезпечував реалізацію конституційного права громадян на гідне життя.

Спільними зусиллями сторін соціального діалогу в Тернопільській області забезпечена постійна динаміка росту середньомісячної заробітної плати. Зокрема, з 2009 року темпи росту коливалися в діапазоні 7,5 – 19,6% (таблиця 1).

Неухильно зменшується чисельність працівників, які отримують заробітну плату на рівні чи менше мінімальної. Так, за 2012 рік вона скоротилася на 14,5 тис. осіб, а питома вага таких працівників зменшилася з 10,9% у 2011 році до 6,7% у 2013 році (таблиця 2).

Однак попри зазначені позитивні фактори, заробітна плата у Тернопільській області впродовж 16-ти років залишається найнижчою в Україні. Так, у вересні 2013 року середньомісячний розмір заробітної плати склав 2312 гривень, що становить лише 71% від загальнодержавного рівня. Щорічно відставання рівня оплати праці в області від України зростає: з 580 гривень у 2010 році до 915 – у 2013 році (таблиця 3).

Через недостатнє фінансування у бюджетних установах і організаціях області, як правило, не в повній мірі застосовуються передбачені нормативними актами стимулюючі доплати і надбавки. У зв’язку з цим заробітна плата працівників бюджетної сфери до 10% нижча порівняно із сусідніми областями (таблиця 4).

Така ж ситуація у виробничих галузях економіки. Працівники, які зайняті у промисловості, транспорті, будівництві, сільському господарстві Тернопільської області, отримують одну з найменших винагород за працю серед західних областей України (таблиця 5).

Відносно зрозумілою є така ситуація у промисловості, оскільки в області немає виробництв із традиційно високим рівнем заробітної плати. Але чому при рекордних врожаях і валових зборах зернових культур в області найнижча заробітна плата в галузі сільського господарства?

Рівень заробітної плати у Тернопільській області, та й в державі в цілому, приводить до висновку, що в Україні назрілою і гострою є необхідність підвищення престижу праці. На сьогодні заробітна плата у структурі доходів населення є критично низькою – 42% при гранично допустимих 65%. В операційних витратах з реалізованої продукції витрати на оплату плату праці складають 6–7%, що у 4–5 разів менше, ніж у європейських країнах.

Не відіграє ролі справжнього соціального стандарту мінімальна заробітна плата, оскільки її розмір встановлюється за залишковим принципом, виходячи з бюджетних можливостей, без врахування у повній мірі реальних життєвих потреб людини.

Багаторічна несправедливість в оплаті праці працівників бюджетної сфери (недоплата в різні періоди складає 20-30%) не стимулює її поповнення молодими перспективними кваліфікованими кадрами, провокує бідність серед працюючих в цілому, та в цій сфері зокрема.

Фахівці Федерації профспілок України розробили Концепцію підвищення престижності праці в Україні. За сприяння і взаємодії із соціальними партнерами її реалізація забезпечить подолання бідності серед тих, хто працює, захист соціально-трудових прав працівників, стимул до гідної та престижної праці.

 


 

 

 

Мітки: , , , , , , , , ,
Поділитись новиною з друзями в соціальних мережах

КОМЕНТУЙ У FACEBOOK

    Коментарі закриті.

TOP 100

Facebook